บล็อกนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของ โครงการ 100 หนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 2555 โดยจะเน้นเฉพาะหนังสือดีสำหรับกลุ่มเด็กแรกเกิด-6 ปี (โดยเด็กแรกเกิด-3 ปี จะให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟัง, เด็กที่มีอายุ 3-6 ปี ผู้ปกครองสามารถอ่านร่วมกับเด็กหรือให้เด็กอ่านกันเองได้)

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก

                                                                      

ผู้รวบรวม แม้นมาส ชวลิต
ผู้จัดพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.


เนื้อหาโดยย่อ


ไม่ระบุ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น